Therapiehond

Als therapiehond of hulphond heeft de Australian Labradoodle bewezen dat hij/zij uitermate geschikt is om ingezet te worden voor mensen die ondersteuning nodig hebben op allerlei verschillende gebieden. Door te fokken op karakter proberen wij bij te dragen in het afleveren van een geschikte therapiehond mocht daar vraag naar zijn.

Australian Labradoodles zijn zeer gevoelig en daardoor zeer geschikt als therapiehond of hulphond. Speciaal voor kinderen met autistisch spectrum, kan dit ras goed opgeleid worden om hen te begeleiden in wat het kind nodig heeft. Wij zullen altijd kijken of er in een nestje een geschikte pup bij zit die als therapie- cq hulphond in gezet kan worden. Graag begeleiden wij gezinnen die zich bij ons aanmelden met deze hulpvraag. 

Door het inzetten van een therapiehond kunnen diverse doelen nagestreefd worden. Hieronder enkele voorbeelden: gedragsontwikkeling, zelfvertrouwen, motivatie en communicatie, stimuleren tot beweging en ga zo nog maar even door. Het is vooral het hoge knuffelgehalte wat dit ras zo speciaal en aantrekkelijk maakt met daarnaast de intelligentie die ze in zich hebben van de poedel.

De Australische Labradoodle is een fantastische hond die voor volwassenen en kinderen binnen korte tijd al een echte vriend wordt. Je gaat snel van deze hond houden. Het zijn echte ‘pleasers’. Dit wil zeggen dat zij graag hun best doen om het de baas naar de zin te maken. Maar ze zijn ook heel intuïtief en dat maakt ze geschikt als therapiehond.

Daarnaast zijn ze erg intuïtief en voelen ze precies aan wie extra hulp nodig heeft. Ziek, verdrietig, depressief, lichamelijk gehandicapt, ze richten zich snel op deze personen omdat ze dit dus voelen. 

Om deze reden wordt de hond vaak ingezet als hulp- of therapiehond. Niet alleen voor mensen met een visuele of verstandelijke handicap, maar juist voor mensen met emotionele problemen of gedragsstoornissen.

Het bijzondere van de Australische Labradoodle  is dat ze oogcontact met je zoeken en je diep in de ogen aankijken. Verder  zijn ze graag in gezelschap van mensen en kunnen heel goed met kinderen omgaan.  

De Australische Labradoodle is de ideale gezinshond!